MADDE 1 - TARAFLAR


HİZMET SUNAN
Ticari.Ünvanı:
Mersis no: ***
Adresi: Fenerbahçe Mah. Mahur Sokak No:4/6 D:3 Manolya Apartmanı 34726 Çiftehavuzlar Kadıköy - İstanbul
Telefon: +90 216 566 57 79
E-mail: pektusklinik@gmail.com


HİZMET ALAN
Adı–soyadı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET ve KAPSAMI


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Alanın, Hizmet Sunan’a ait www.pektusklinik.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”) ve/veya Hizmet Sunan tarafından bildirilecek online video görüşme uygulamaları üzerinden, Görüntülü (Online) Doktor Görüşme Hizmeti’nin satın alınmasına yönelik elektronik olarak onayladığı, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip hizmetin sunumu ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

Hizmet Bilgileri: Görüntülü (Online) Doktor Görüşme Hizmeti temini

Hizmetin Tarihi: Hizmet Alanın hizmet almak istediği branştan seçeceği hekimin randevu programına göre Hizmet Alanın seçimi ve ortak mutabakat ile belirlenen en uygun tarih ve saat

Hizmet Ücretlendirmesi; Hizmetin ücretlendirmesi tercih edilen hekimin bulunduğu lokasyon ve akademik unvanına göre değişmekte olup, ücretlendirme Ön Bilgilendirme ve Onam formunda detaylı tabloda yer alan KDV dahil tutarlara göre yapılacaktır. Hizmet Alanın kurum ile imzalı poliçesi kapsamında olması ve kurumun provizyon vermesi halinde hizmet bedeli kuruma fatura edilebilir, kurumun provizyonu vermemesi, iptal etmesi, geç vermesi vs nedenlerle provizyon alınamaması halinde ödemeden Hizmet Alan sorumlu olacaktır.

Ödeme Şekli ve Planı: Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden kredi kartı ile tek seferde tahsil edilir.

Fatura adresi; E-fatura kesilerek hizmetin sunumu sonrası Hizmet Alanın yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

MADDE 3– HİZMET İÇERİĞİ VE SUNUMU


Sözleşme Kullanıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Hizmet Alan’ın, Hizmet Sunan’dan satın almış olduğu Hizmet’in sunulması ile ifa edilmiş olur.

Sözleşme kapsamında sunulan online görüşme hizmeti göndermiş olacağınız belgeler ve görüşme sırasında aktaracağınız bilgiler ile sınırlı olduğundan, bu hizmet sağlık kuruluşumuzda sunduğumuz doğrudan muayene ve tedavinin alternatifi değildir. Tanı konulması, reçete yazılması hedeflenmemiştir. Bu kapsamda size iletilecek görüşlerin ve hizmetin bir bağlayıcılığının olmadığını ve doğrudan bir muayenenin yerine asla geçmeyeceğini tekrar ve önemle belirtmek isteriz. İlgili hekimlerimiz tarafından sunulacak görüşler sadece tavsiye niteliğinde olduğu için doğrudan kendi hekiminizle ya da ilgili uzman doktorlarımızla bu tavsiyeleri değerlendirmeniz gerektiği hususunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktayız.

Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma, beyin ve omurilik yaralanmaları, travmalar, bilinç kaybı, ciddi yanıklar, göğüs ağrısı, kusma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren acil durumlara ilişkin şikâyetler bu hizmet kapsamı dışındadır. Bu belirtilere sahip kişilerin vakit kaybetmeden ilgili Acil Sağlık Hizmeti Birimlerine başvurmasını öneririz.

Farklı görüntülü iletişim teknikleri kullanımı sürecinde, hekiminizin yanında ya da sizin yanınızda bir diğer sağlık profesyoneli ya da sizin yanınızda uygun gördüğünüz bir yakınınız görüntülü muayene yöntemi sırasında size yardımcı olmak için yanınızda olabilir. Tüm bu çabalar hekiminizin sizinle hasta-hekim ilişkisinin sağlandığı standart muayene prosedürleri oluştuğundan ve ek yeterli bilgi sağlandığından emin olması içindir.

Görüntülü (Online) Doktor Görüşme Hizmeti uygulamasında şikâyetinizle ilgili doktorumuzun klasik fiziksel muayene yapmadığını ve buna yönelik tanı koyamayacağını, dolayısıyla geleneksel tıp uygulamalarının yerini asla tutmayacak olan ve sadece danışma amacıyla oluşturulmuş Online Görüşme Hizmeti uygulamamızla edineceğiniz bilgileri ilk fırsatınızda hekiminizle değerlendirmenizi tavsiye etmekteyiz.

Hizmetin sunumu tarafınızın müsaitlik durumuna göre talep ettiğiniz branştan uygun olan ve tercih ettiğiniz hekimin randevu programı dikkate alınarak seçenek sunularak, karşılıklı mutabakat ile belirlenen gün ve saat için organizasyon yapılacaktır.

Randevu tarihi ve saatine mutabık kalınması, hizmetin alımının onaylandığı ve ödeme yükümlülüğünün doğması anlamına gelmekte olup, randevu gün ve saatinde mutabık kalınması akabinde Hizmet sunan tarafından ödeme için sanal posa yönlendirecektir.

MADDE 4- ÖZEL ŞARTLAR


İşbu sözleşme kapsamında sunulacak olan görüşme içeriğinde iletilen bilgiler kayda alınarak olup, dosya açılacak, kayıtlar Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ve Hasta Hakları Yönetmeliğinin ilgili maddesi kapsamında 20 yıl süre ile muhafaza edilecektir.

Hizmet Alanın ileteceği belgeler Hizmet Sunan tarafından mahremiyet gözetilerek değerlendirilecek olsa da hastane içerisinde, belirtmiş olduğunuz sağlık sorunlarıyla ilgili farklı hekim ya da sağlık personelleri ile paylaşılacağını bu paylaşımlar nedeniyle herhangi bir hak ihlali talebiniz olmadığını kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.

Sunulan hizmet kapsamında görüşülen hekim tarafından Hizmet Alana başka bir branş ile görüşmesinin tavsiye edilmesi halinde Hizmet Alan, farklı branşa yönelik hizmeti Hizmet Sunan’dan almak zorunda olmadığı gibi, talebi halinde ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

MADDE 5- HİZMET ALANIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


Hizmet Alan, adresi kendisi ile bir SMS veya Email link ile paylaşılacak Online Ödeme web sitesinde yer alan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Hizmet Veren tarafından yüklenen işbu Sözleşmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Hizmet Alan hizmetin sunumu için Hizmet Sunan tarafından detayları randevu aşamasında belirtilecek Görüntülü Görüşme uygulamasını (Facetime, Whatsapp, Skype, Google Hangout Meet,vs) uygulamasını hizmet sunumundan evvel bilgisayar, telefon vs benzeri cihaza kurup, ilgili uygulamayı kullanabilmesi için hesap oluşturmayı kabul eder.

Hizmet Alan online görüşme hizmetinin kesintisiz ve verimli sunulabilmesi için internet hızının asgari 8 Mbps olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Hizmet Alanın görüntü kalitesi ve internet hızının sözleşmede belirtilen düzeyde olmaması nedeni ile görüşmenin hiç yapılamamasından ve/veya beklenen ölçüde yapılamamasından Hizmet Veren sorumlu tutulamaz.

Hizmet Alan, randevu saatlerine riayet etmekle yükümlü olduğu gibi, randevu saatinden 5 (beş) dakika öncesinde yukarıda belirtilen online uygulama üzerinden online görüşmenin yapılacağı görüşme odasına bağlanıp, görüşmeye hazır bulunmak durumundadır. Geç bağlanılması, randevuna saatine uyulmaması ve bağlantının Hizmet Alandan kaynaklı geç kurulması nedeni ile hizmet süresi uzatılamaz, bu durumda Hizmet Veren sorumlu tutulamaz.

Hizmet Alanın online görüşme hizmeti sırasında belge ve tıbbi kayıt sunması halinde görüşme öncesinde ilgili belgelerin tamamını hazır bulundurması gereklidir. Hizmet Alan, hizmet sunumu sırasında beyan ve ibraz ettiği tahlil, laboratuar sonucu vs belge ve bilginin kendisine ait olduğunu, güncel ve doğru olduğunu beyan eder.

Hizmet Alan’a ait kredi kartının Hizmet Sunanın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Hizmet Sunana ödememesi halinde, Hizmet Alan ödemeyi yapmayı taahhüt eder.

Hizmet Alan Görüntülü (Online) Doktor Görüşme Hizmeti uygulamasından faydalanacak kişi olarak yalnızca kendi bilgilerini ve belgelerini paylaştığını kabul eder. Bir başkasına ait olan bilgi ve belgelerin paylaşılmasından ve bunun ortaya çıkması durumunda oluşabilecek özel hayatın gizliliği ihlali suçu başta olmak üzere, mevzuat kapsamındaki tüm hak ihlallerinden Hizmet Alan sorumludur.

Hizmet Alan tarafından sunulan belgeler Hizmet Sunan tarafından mahremiyet gözetilerek değerlendirilecek olsa da hastane içerisinde, iletilen sağlık sorunlarıyla ilgili farklı hekim ya da sağlık personelleri ile paylaşımına onay verir bu paylaşımlar nedeniyle herhangi bir hak ihlali talebiniz olmadığını beyan eder.

Hizmet Alan tıbbi dosyalarının Hizmet Sunan uzman doktorlarına ulaşması için kullanılan aracı uygulama/yazılım/hizmetten kaynaklanacak herhangi bir teknik sorundan ya da hak ihlalinden Hizmet Sunanın sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. İletilen belgelerin ve bilgilerin internet ortamında paylaşımından kaynaklı veri güvenliği, saklanması ya da paylaşımı hususlarından Hizmet Sunan sorumlu değildir. Hizmet Alan Hizmet Sunanın bilgisi dışında internet ortamından kaynaklı kayıp, mahremiyet ihlali, ya da paylaşımlara ilişkin herhangi bir hak talebiniz bulunmayacaktır.

Görüntülü (Online) Doktor Görüşme Hizmeti uygulaması ile verdiğiniz iletişim bilgilerinizin ilgili kuruma ya da erişimin gerçekleştiği aracı yazılım, cihaz ya da araca aksini bildirmedikçe, hastanemize bağlı kurumlar tarafından bilgilendirme, tanıtım ve duyuru yoluyla iletişim çalışmaları amacı kapsamında kullanılmasına ve saklanmasına izin vermiş olduğunuz kabul edilir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI


Hizmet Alanın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren hizmet sunumuna kadar hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu Hizmet Sunan taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Hizmet Sunana ait ve yukarıda 1 nolu maddede belirtilen Hizmet Sunan iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Hizmet Sunana mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

Ödenen hizmet bedeli randevu saatinden 12 saat öncesine kadar herhangi bir bedel yansıtılmadan iptal edilebilir. Ancak randevu saatine 12 saatten daha az sürede iptal edilen hizmetler için %30 hizmet sunum bedeli tahsil edildikten sonra kalan tutar iadesi yapılır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER


Hizmet Alanın cayma hakkı süresi sona ermeden önce, kendi onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ile cayma hakkı süresi dolmadan ifa edilmiş hizmete ilişkin sözleşmeler için Hizmet Alan cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 8 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


8.1.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Hizmet Alana ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile işbu mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla Hizmet Sunan ve iştirakleri tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

8.2. Hizmet Alan, mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, işlem, uygulamaları için Hizmet Sunan tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Hizmet Alan kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

8.3. Hizmet Alan, Hizmet Sunan’a belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Hizmet Alan’ın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Hizmet Alan isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Hizmet Sunan’a her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde Hizmet Alan’a mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

8.4. Hizmetin sunumunda kullanılan programın kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Hizmet Sunan sorumlu değildir.