Prof. Dr. Mustafa YÜKSEL

1953 yılında Ankara'da doğdu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1983 yılında Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi merkezinden Göğüs Kalp Damar cerrahisi ihtisasını aldı.

1990 yılına kadar Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi merkezinde şef yardımcısı olarak çalışan Dr.Yüksel, 1991 yılında Marmara Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalını kurdu.

2018 yılında Pektus Derneğini ve 2019 yılında göğüs duvarı deformiteleri tedavisine özel Türkiye'nin ilk ve tek kliniği "Pektus Kliniği" Kurdu.

Pektus Tipleri

En sık görülen iki ana deformite türü olan Pectus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü) ve Pektus Karinatum (Güvercin Göğsü) deformitelerinin yanısıra doğuştan gelen veya sonradan edinilen karmaşık türlerde deformiteler de mevcuttur.

Pektus Ekskavatum

Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü)

Pektus ekskavatum sternum ve kıkırdak kostaların değişik derecelerde depresyonu ile karakterize bir anterior göğüs duvarı deformitesidir ...

Pektus Karinatum

Pektus Karinatum (Güvercin Göğsü)

Ön göğüs duvarının ikinci en sık deformitesi Pektus Karinatum ya da diğer adıyla Güvercin Göğsüdür. İman tahtasının ve/veya kaburgaların öne doğru ...

Pektus Arkuatum

Pektus Arkuatum (Mikst Deformite)

"Pektus arkuatum" tanımı çok bilinen veya kullanılan bir deformite tanımı değildir.O yüzden asimetrik pektus ekskavatum ...

.
Rib Flairing

Rib Flare (Çıkık kaburga)

Rib flare , her iki kaburganın meme altına gelen kısımlarda öne doğru çıkıntısıdır. Kişiye herhangi bir zarar vermez...

Poland Sendromu

Poland Sendromu

Alfred Poland tarafından 1841 yılında tanımlanan bu konjenital göğüs duvarı deformitesinde; pektoral majör kası yokluğu ...

Sternal Kleft

Sternal Kleft

Fetal hayatın 6. haftasından itibaren oluşacak bir gelişim bozukluğu sternal defektlere neden olur. Bozukluğun derecesine ...

Jeune Sendromu

Jeune Sendromu

Jeune sendromu kalıtsal olarak göğüs kafesinin gelişememesiyle karakterize bir durumdur. Oldukça nadir görülen bu otozomal çekinik ...

Tedaviler

Pektus Klinik, tüm göğüs duvarı deformiteleri konusunda uzman görüşü ve tedavi sunar. Tedavi yöntemleri en başta deformitenin tipine ve seviyesine bağlıdır. Bunlara ek olarak kişinin yaşı, iskelet sistemi yapısı gibi bir çok parametre değerlendirilerek tedavi yöntemine karar verilir ve uygulanır.